Świadczenie usług informatycznych w zakresie opieki serwisowej i rozwoju systemu DocuSafe, znak: MWZ2.27.15.2022