Świadczenie usług pocztowych II, znak: MWZ6.27.43.2022

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Świadczenie usług pocztowych II" znak: MWZ6.27.43.2022. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2022-04-14 15:45:00