Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna w terminie 17 - 18, 24 - 25 lipca oraz 7 - 8 sierpnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

 informujemy, że w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na stacji Warszawa Rembertów w dniach 17 - 18, 24 - 25 lipca oraz 7 - 8 sierpnia 2021 r. nastąpią ograniczenia w ruchu kolejowym na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna.

Wybrane pociągi SKM linii S2 kursować będą w skróconej relacji do/ze stacji Warszawa Rembertów (17 - 18, 24 - 25 lipca) lub do/ze stacji Warszawa Wschodnia (7 - 8 sierpnia). Liczba pociągów KM linii R2 na tym odcinku zostanie nieznacznie ograniczona, część pociągów nie zatrzyma się na stacji Warszawa Rembertów.

 W związku z powyższym w dniach 17 - 18, 24 - 25 lipca oraz 7 - 8 sierpnia 2021 r. obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów.

Bilety KM (wszystkich rodzajów do odpowiednich stacji, strefowe oraz sieciowe) będą honorowane
w pociągach SKM (w obu kierunkach):

linii S2 na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna;
linii S1 na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia.

 Bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów (z zachowaniem zasad obowiązujących w pociągach przyspieszonych w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”) będą honorowane w pociągach KM na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna (w obu kierunkach).

 Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani niezwłocznie po wejściu do pociągu KM do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 17.07. godz. 06:55. Posiadacze biletów zakodowanych na WKM, które nie zostały wcześniej aktywowane, zobowiązani są do ich aktywowania u kierownika pociągu KM (w tym celu należy wejść do pociągu pierwszymi drzwiami licząc od czoła składu i niezwłocznie zgłosić się do kierownika pociągu).

Kategoria: