Szczególne honorowanie zaświadczeń potwierdzających status ucznia

Szanowni Państwo,

w związku z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowaną do dyrektorów szkół w sprawie wydawanych przez szkoły zaświadczeń poświadczających status ucznia, Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” informuje:

Ze względu na przedłużający się proces realizacji zamówień szkół przez Mennicę Polską S.A. na nowe wzory pieczęci urzędowych z wizerunkiem orła, potwierdzających m.in. ważność legitymacji szkolnych, część szkół nie ma możliwości wydawania uczniom legitymacji szkolnych. W tej sytuacji do czasu wydania legitymacji szkolnej, szkoły wydają uczniom zaświadczenia poświadczające status ucznia. W związku z powyższym, w odstępstwie od określonych prawem zasad do 31 grudnia 2017 r. wydawane przez szkoły zaświadczenia będą honorowane w pociągach uruchamianych przez Koleje Mazowieckie, a tym samym będą uznawane za ważne dokumenty poświadczające uprawnienie dzieci i młodzieży w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia), do ulgowych przejazdów pociągami publicznego transportu zbiorowego.

 

Kategoria: