Udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym, znak: MWZ7.27.38.2022