Umowa na kompleksową modernizację 27 EZT Kolei Mazowieckich podpisana

Umowa obejmuje wykonania 27 napraw EZT serii EN57 w poziomie utrzymania P5 wraz z modernizacją.

Umowę ze strony Kolei Mazowieckich podpisali członkowie zarządu: Czesław Sulima – dyrektor eksploatacyjny oraz Dariusz Grajdę – dyrektor handlowy. W imieniu Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” SA podpisy złożyli prezes zarządu Sławomir Piątek oraz członek zarządu i dyrektor finansowo – handlowy Krzysztof Adamski. Umowa podpisana została w obecności przedstawicieli władz województwa mazowieckiego, które jest właścicielem spółki KM – marszałka Adama Struzika oraz wicemarszałka Leszka Ruszczyka, a także wiceprezesa Roberta Świechowicza, przedstawiciela Grupy Kapitałowej PESA, do której należy ZNTK „Mińsk Mazowiecki”.

Koleje Mazowieckie to spółka unikalna w skali kraju. Samorząd województwa stale inwestuje w rozwój spółki. Celem dzisiejszej umowy jest podniesienie parametrów technicznych pojazdów oraz bezpieczeństwa podróżnych, aby modernizowany tabor mógł służyć jeszcze przez kilkanaście lat – powiedział marszałek Adam Struzik. Ten kontrakt jest bardzo ważny także ze względu na fakt, że zamówienie będzie wykonane na terenie województwa mazowieckiego. Ta umowa to świetny przykład symbiozy inwestycji taborowych województwa z inwestycjami w rozwój lokalnego rynku pracy – podkreślił marszałek.

Cieszymy się, że dzięki temu zamówieniu będziemy mogli dalej rozwijać zakład w Mińsku i przyczynić się do rozwoju lokalnego rynku pracy. Zamierzamy inwestować w ten zakład: w planach mamy budowę nowych hal. Nasza obecność w Mińsku Mazowieckim jest ściśle powiązana z centrum kolejowym kraju, jakie stanowi Mazowsze – zapewnił Robert Świechowicz, wiceprezes spółki PESA Bydgoszcz S.A.

Pojazdy będą modernizowane w szerokim zakresie, co przyczyni się do znacznej poprawy świadczonych usług przewozowych przez KM i wpłynie na dalszą poprawę bezpieczeństwa podróżowania. Modernizacja pojazdów obejmuje m.in. montaż systemu drzwi odskokowo-przesuwnych, montaż klimatyzacji przedziałów pasażerskich oraz kabin maszynisty, wymianę silników na asynchroniczne i modernizacja układu napędowego, instalację systemu informacji audio-wizualnej oraz monitoringu przedziałów pasażerskich, montaż WC w obiegu zamkniętym. Pojazdy będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a ponadto po raz pierwszy w pociągach Kolei Mazowieckich zamontowane zostaną urządzenia do udostępniania bezprzewodowego internetu (Wi-Fi).

W tym roku przypada 10 rocznica istnienia Kolei Mazowieckich. Od tego czasu w zakładach w Mińsku spółka przeprowadziła ponad 300 napraw taboru. Obecny kontrakt jest największym z dotychczasowych – powiedział Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny KM. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię taborową. W 2004 roku rozpoczynaliśmy działalność z parkiem taborowym, w skład którego wchodziły 184 dość zaawansowane wiekowo pojazdy. Dziś mamy 283 pojazdy, z czego kilkadziesiąt to pojazdy nowe – dodał.

ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A. współpracuje z Kolejami Mazowieckimi w zakresie napraw okresowych taboru już dziesiąty rok. Przez ten czas dokonano tam na rzecz Kolei Mazowieckich 345 napraw taboru w poziomie utrzymania P4 i 28 napraw w poziomie utrzymania P5.

Nie zawiedziemy zaufania pasażerów Kolei Mazowieckich – zapewnił Sławomir Piątek, prezes zarządu ZNTK „Mińsk Mazowiecki”. Zamówienie KM to dobra informacja dla mieszkańców regionu. Jak zapewnił prezes do obecnie realizowanych kontraktów spółka zatrudni dodatkowych 150 pracowników.

Modernizacja 27 EZT kosztować będzie 210 219 300 zł brutto. 59% wartości projektu będzie współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Termin zakończenia realizacji zamówienia wyznaczono na 30 listopada 2015 roku.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Donata Nowakowska – rzecznik prasowy „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.

e-mail: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl

tel. 22 473 75 51; 661 929 207

Pliki: 

Kategoria: