Uruchomienie Zastępczej Komunikacji Autobusowej na odcinku Otwock PKP – Świder PKP – Otwock PKP w okresie 16 lipca – 1 września 2018 r.

W związku z kolejnym etapem modernizacji linii kolejowej nr 7, w dniach 16 lipca – 1 września 2018 r. wprowadzona zostanie całkowita przerwa w ruchu pociągów na odcinku Świder - Otwock. Od strony Warszawy ruch pociągów KM prowadzony będzie po obu torach do przystanku osobowego Świder, natomiast od strony Pilawy pociągi dojadą do Otwocka. Na odcinku Świder – Otwock KM uruchomi autobusową komunikację zastępczą (ZKA), z zatrzymaniem (na żądanie) na przystanku Otwock Rzemieślnicza 02.

Pociągi SKM linii S1 zostaną skrócone do stacji Warszawa Falenica lub Świder. W ww. dniach uruchomiona zostanie autobusowa linia zastępcza ZS7, kursująca w 1. i 2. strefie na trasie: PKP FALENICA - Bysławska (powrót: Młoda, Derkaczy, Bysławska) - Patriotów - Marszałka Józefa Piłsudskiego - Hugona Kołłątaja - Stanisława  Staszica - Powstańców  Warszawy - Orla - ORLA (powrót: Orla, Świderska).

Od 4 sierpnia 2018 r. pociągi SKM linii S1 i KM linii R7 kursować będą z pominięciem  przystanku Warszawa Olszynka Grochowska.

Bilety ZTM wydane na 2. strefę zachowują ważność w autobusach linii ZS7 na odcinku WĄSKA – PKP FALENICA.

Przystanek WĄSKA jest przystankiem granicznym 1. strefy biletowej ZTM.

ZTM uruchamia przystanki:

  1. 2355 ŚWIDER-KOŚCIÓŁ 01  i 02;
  2. 2356 ŚWIDER 01 i 02;
  3. 2357 RZEMIEŚLNICZA 01 i 02.

W okresie 16 lipca – 1 września 2018 r. obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM.

Honorowanie biletów

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów) będą honorowane w pociągach uruchamianych przez KM (z zastrzeżeniem ważności stref biletowych) na odcinku Warszawa Zachodnia – Śródborów oraz w ZKA na odcinku Świder – Otwock.

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są zobowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 16.07. godz. 08:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Bilety KM (wszystkich rodzajów do odpowiednich stacji, strefowe lub sieciowe) będą honorowane w:

  1. pociągach SKM linii S1 na odcinku Świder – Warszawa Zachodnia;
  2. autobusach linii: 115, 119, 125, 142, 161, 202, 213, 219, 245 (od 4.08.2018 r.), 305, 521, 523, 525, 702 – na całej trasie oraz autobusach i tramwajach kursujących ciągami pokrywającymi się z trasą ww. linii;
  3. autobusach i tramwajach kursujących ciągami ulic:

a. Wiatraczna – al. Waszyngtona – aleja i most Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie – pl. Zawiszy – Al. Jerozolimskie/Grójecka – Kopińska – Dw. Zachodni,
b. Rondo Daszyńskiego – Towarowa – Pl. Zawiszy,
c. Rondo ONZ – al. Jana Pawła II – Dw. Centralny,
d. Metro Świętokrzyska – Marszałkowska – Waryńskiego/Marszałkowska – Nowowiejska – Metro Politechnika,
e. Józefa Chłopickiego na odc. PKP Olszynka Grochowska – Pl. Szembeka;

4. linii metra:

a. M1 na odcinku Świętokrzyska - Politechnika,
b. M2 na odcinku Stadion Narodowy – Rondo Daszyńskiego.

Ponadto informujemy, że w związku z brakiem możliwości wydania w systemie sprzedaży biletu do/z przystanku Otwock Rzemieślnicza 02, na przejazd do ww. przystanku należy nabyć bilet do/z stacji Otwock.

W przypadku przejazdu w relacji stacja Otwock – przystanek ZKA Otwock Rzemieślnicza 02 (lub odwrotnie), należy nabyć bilet w relacji Otwock - Świder lub Świder – Otwock.

Poniżej znajdują się schematy dróg przejścia podróżnych z peronów na przystanek ZKA dla stacji Otwock i Świder:

Schematy dróg przejścia podróżnych z peronów na przystanek ZKA dla stacji Otwock

UWAGA!

informujemy, iż dnia 9 sierpnia 2018 r. nastąpiła zmiana lokalizacji przystanków ZKA dla osób wsiadających i wysiadających na stacji Świder. Poniżej znajduje się schemat przejścia z peronów na przystanek ZKA dla stacji Świder od 9 sierpnia:

Schemat dróg przejścia podróżnych z peronów na przystanek ZKA dla stacji Świder od 9 sierpnia 2018 r.

Dodatkowo informujemy, że osoby z niepełnosprawnością i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się chcące odbyć podróż autobusami ZKA powinny zgłosić potrzebę udzielenia pomocy przynajmniej na 48 godzin przed planowaną godziną odjazdu na czynny całą dobę nr Call Center: 22 364 44 44.

Kierowcy autobusów ZKA nie będą prowadzić sprzedaży biletów. Bilety Kolei Mazowieckich można nabywać w kasach biletowych, biletomatach, a także za pośrednictwem strony: bilety.mazowieckie.com.pl oraz aplikacji mobilnej SkyCash.

Rozkład jazdy autobusów ZKA znajduje się na stronie: www.mazowieckie.com.pl/pl/rozklad-jazdy-pociagow-km-wazny-w-dniach-10-vi-1-ix-2018r

Przewóz rowerów oraz wózków

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” informuje, że w Zastępczej Komunikacji Autobusowej na modernizowanym odcinku Świder - Otwock wprowadza się zakaz przewozu rowerów oraz ograniczenie przewozu wózków (Podstawa prawna: art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe Dz. U. 2017 poz. 1983).

Kategoria: