Usługa przeglądów klimatyzatorów, znak MWZ5a-26-6-2020.