Usługa przeglądu klimatyzatorów, znak: MWZ6-26-05-2019