Usługa przeglądu zespołów napędowych autobusów szynowych spalinowych, znak: MWZ6-26-17-2019