Usługi doradcze w zakresie pozyskania dofinansowania, znak: MWZ3.27.101.2021