Usługi sportowo - rekreacyjne, znak: MWZ5-26-55-2020