Utrudnienia na linii średnicowej - podmiejskiej

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii średnicowej podmiejskiej. Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Od godziny 05:05 do odwołania wprowadzono nadzwyczajne wzajemne honorowanie biletów KM/SKM na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia.

Od godz. 5.26 wprowadza się honorowanie biletów KM w liniach tramwajowych i autobusowych organizowanych przez ZTM, pokrywających się z trasą Warszawa Zachodnia-Warszawa Wschodnia.

Ponadto rozszerza się wzajemne honorowanie biletów ZTM/KM na obszar kursowania wszystkich linii SKM.

Od 05:40 do odwołania wprowadzono honorowanie biletów KM/WKD na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Pruszków.

Aktualizacja godz. 10:22

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii średnicowej podmiejskiej zakończone. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl.

Honorowanie biletów KM w liniach tramwajowych i autobusowych organizowanych przez ZTM, pokrywających się z trasą Warszawa Zachodnia-Warszawa Wschodnia i honorowanie biletów ZTM/KM na obszar kursowania wszystkich linii SKM oraz honorowanie biletów KM/WKD na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Pruszków obowiązuje do godz. 12:00.

 

Status: 

Zakończone