Utrudnienia na linii średnicowej podmiejskiej

Utrudneinia na linii średnicowej podmiejskiej, niektóre pociągi jadące w kierunku Warszawy Wschodniej mogą kursować przez stacje Warszawa Centralna z pominieciem p.o. Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powośle, Warszawa Stadion.

Od godziny 20:00 do godziny 22:00 wprowadzono wzajemne honorowanie biletów SKM/KM na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia.

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii średnicowej podmiejskiej zakończone. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Status: 

Zakończone