Utrudnienia na linii średnicowej podmiejskiej - kierunek zachodni

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii średnicowej podmiejskiej – kierunek zachodni  (odcinek Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia) .Niektóre pociągi mogą być odwołane, kursować w skróconej relacji, opóźnione oraz kursować inną trasą niż przewidziana w rozkładzie jazdy pociągów.  Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

================================

Aktualizacja 15:25

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii średnicowej podmiejskiej w Warszawie – kierunek zachodni (odcinek Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia) zostały zakończone. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Status: 

Zakończone