Utrudnienia na linii Warszawa - Dęblin

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa - Dęblin (na stacji Otwock). Niektóre pociągi mogą być opóźnione. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

_____________________

Aktualizacja godz. 18:27
Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa - Dęblin (na stacji Otwock) zostały zakończone. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Status: 

Zakończone