Utrudnienia na linii Warszawa - Dęblin

„Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa – Dęblin (na stacji Pilawa). Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Aktualizacja godz. 23:50

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa – Dęblin (na stacji Pilawa) zakończone. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Status: 

Zakończone