Utrudnienia na linii Warszawa - Dęblin

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa –Dęblin. Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji, kursować inną trasą niż przewidziana w rozkładzie jazdy. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

---------------------------- Aktualizacja godz. 22:15

„Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa –Dęblin zostały zakończone. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Status: 

Zakończone