Utrudnienia na linii Warszawa - Łuków

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa - Łuków (na odcinku Siedlce - Kotuń). Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Na linii Warszawa Zachodnia – Łuków – Warszawa Zachodnia wprowadzono honorowanie biletów Kolei Mazowieckich – KM w pociągach IC, oraz biletów IC w pociągach Kolei Mazowiecki - KM. Wzajemne honorowanie biletów obowiązuje do odwołania.

_____________________
Aktualizacja godz. 19:40

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa - Łuków (na odcinku Kotuń - Siedlce) zostały zakończone. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

_____________________
Aktualizacja godz. 19:46

Wzajemne honorowanie biletów Spółek Koleje Mazowieckie - KM oraz PKP IC na odcinku Warszawa Zachodnia - Łuków - Warszawa Zachodnia obowiązuje do godziny 21:00.

Status: 

Zakończone