Utrudnienia na linii Warszawa - Łuków

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa - Łuków (stacja Warszawa Rembertów). Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Aktualizacja godz. 08:40

Na odcinku Warszawa Zachodnia – Łuków wprowadzono honorowanie biletów Kolei Mazowieckich – KM w pociągach PKP Intercity oraz biletów PKP Intercity w pociągach Kolei Mazowieckich - KM .

Honorowanie obowiązuje do godz. 14:30.

Na obszarze pierwszej i drugiej strefy ZTM Warszawa wprowadzono honorowanie wszystkich ważnych biletów Kolei Mazowiecki – KM w pociągach SKM Warszawa oraz biletów ZTM Warszawa w pociągach Kolei Mazowiecki – KM.

Honorowanie obowiązuje do godz. 14:30

Aktualizacja godz. 09:40

„Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa - Łuków (stacja Warszawa Rembertów) zakończone. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Status: 

Zakończone