Utrudnienia na linii Warszawa - Skarżysko Kamienna

Z powodu usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku Dobieszyn - Lesiów pociągi mogą być opóźnione do około 60 minut. Niektóre pociągi mogą być odwołane, kursować w skróconej relacji, oraz kursować inną trasą niż przewidziana w rozkładzie jazdy pociągów. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

-----

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa - Skarżysko Kamienna (odcinek Dobieszyn - Lesiów) zostały zakończone. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl.

Status: 

Zakończone