Utrudnienia na Warszawskim Węźle Kolejowym

Utrudnienia w ruchu pociągów na Warszawskim Węźle Kolejowym. Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji, kursować inną trasą niż przewidziana w rozkładzie jazdy. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie portalpasazera.pl.

Aktualizacja godz. 16:43

Utrudnienia w ruchu pociągów na Warszawskim Węźle Kolejowym zostały zakończone. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl.

Status: 

Zakończone