Utrudnienia pociągów na linii średnicowej podmiejskiej (kierunek zachodni)

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii średnicowej podmiejskiej (kierunek zachodni), stacja Warszawa Wschodnia. Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Niektóre pociągi mogą zostać skierowane przez stację Warszawa Centralna z pominięciem przystanków Warszawa Stadion, Warszawa Powiśle, Warszawa Śródmieście, Warszawa Ochota.

----

Aktualizacja godz. 16:17

Wprowadzone zostało honorowanie biletów KM-ZTM w pociągach KM-SKM na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia (w obu kierunkach). Honorowanie obowiązuje do końca doby.

----

Aktualizacja godz. 18:16

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii linii średnicowej podmiejskiej (kierunek zachodni) zakończone. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Status: 

Zakończone