Utrudnienia w ruchu pociągów na węźle warszawskim

Z powodu pęknięć szyn i awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym w dniu 14.12.2012 na węźle warszawskim występują utrudnienia w prowadzeniu przewozów.

Pociągi "Kolei Mazowieckich - KM" na liniach do Radomia, Sochaczewa, Łowicza, Siedlec Dęblina mogą mieć opóźnienia przekraczające 30 minut.

Opóźnienia mogą występować do godzin południowych i ulegać zmianie.

Status: 

Zakończone