Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Dęblin - Radom

„Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Dęblin - Radom (stacja Dęblin). Niektóre pociągi mogą być opóźnione. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Status: 

Zakończone