Utrudnienia w ruchu pociągów na linii średnicowej podmiejskiej

 Utrudnienia w ruchu pociągów na linii średnicowej podmiejskiej (stacja Warszawa Wschodnia ). Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji oraz kursujące przez stację Warszawa Centralna z pominięciem stacji Warszawa Stadion, Warszawa Powiśle, Warszawa Śródmieście, Warszawa Ochota. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Aktualizacja 20:00

Na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia  wprowadzono honorowanie biletów Kolei Mazowieckich – KM w  poc PKP Intercity . Honorowanie biletów obowiązuje  do odwołania.

Aktualizacja 20:07

Pociąg nr 12632/3 rel. Warszawa Wschodnia - Warka z przyczyn technicznych został odwołany na odcinku Warszawa Stadion - Warka. Komunikację zastępczą stanowi pociąg nr 12634/5 rel. Warszawa Wschodnia (20:03) - Warka (21:34).

Aktualizacja 20:38

Na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia  honorowanie biletów Kolei Mazowieckich – KM w  poc PKP Intercity  obowiązuje  do godz. 21:00

Status: 

Zakończone