Utrudnienia w ruchu pociągów na linii średnicowej podmiejskiej

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii średnicowej podmiejskiej (stacja Warszawa Wschodnia). Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji, kursujące inną trasą niż przewidziana w rozkładzie jazdy pociągów. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Aktualizacja godz. 04:00  W związku z utrudnieniami na Warszawskim Węźle Kolejowym od natychmiast wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM - PKP IC na całym obszarze działania spółki KM. Honorowanie obowiązuje do godz. 06:00. Zasady wzajemnego honorowania nie obejmują wagonów sypialnych (WL) i z miejscami do leżenia (Bc) oraz w poc. Expres InterCity Premium (EIP)

Wprowadzono również wzajemne honorowanie biletów KM - ZTM w autobusach, tramwajach, Metrze oraz pociągach SKM w pierwszej strefie aglomeracji warszawskiej. Ponadto w pociągach SKM linii S1 i S2 na całej trasie kursowania pociągów. Honorowanie obowiązuje do godz. 06:00

Aktualizacja godz. 04:25 Utrudnienia na linii średnicowej podmiejskiej zostały zakończone. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

 

 

Status: 

Zakończone