Utrudnienia w ruchu pociągów na linii średnicowej podmiejskiej

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii średnicowej podmiejskiej (na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia).Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie.

Aktualizacja 19:30

Wprowadzone zostało wzajemne honorowanie biletów KM – PKP Intercity na całym obszarze kursowania pociągów KM. Honorowanie NIE obowiązuje w wagonach sypialnych i pociągach Express Intercity Premium (Pendolino). Pociągi spółki PKP Intercity zatrzymują się wyłącznie na stacjach ujętych w ich rozkładach jazdy. Honorowanie obowiązuje do 02:00 dnia 26.11.2021.

Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów Kolei Mazowieckich i SKM Warszawa na całym obszarze kursowania SKM Warszawa. Dodatkowo bilety Kolei Mazowieckich - KM są honorowane we wszystkich środkach transportu na całym obszarze kursowania, honorowanie obowiązuje do 02:00 dnia 26.11.2021.

Status: 

Zakończone