Utrudnienia w ruchu pociągów na linii średnicowej podmiejskiej w Warszawie – kierunek zachodni.

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii średnicowej podmiejskiej w Warszawie – kierunek zachodni. Niektóre pociągi mogą być opóźnione* odwołane* kursujące w skróconej relacji*. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Status: 

Zakończone