Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa – Działdowo (pociągi lotniskowe)

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa – Działdowo. Niektóre pociągi mogą być odwołane, skrócone lub opóźnione.Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Pociąg 93144 rel. Modlin (21:11)– Warszawa Centralna (21:50) został odwołany. Komunikację zastępczą stanowi pociąg 93152 rel. Modlin (22:06) – Warszawa Centralna (22:45)

Pociąg 97143  rel. Warszawa Centralna (22:04) - Modlin (22:43)– został odwołany. Komunikację zastępczą stanowi pociąg 97145 rel. Warszawa Centralna (23:04) - Modlin (23:45)

Pociąg 93154 rel. Modlin (23:22)– Warszawa Centralna (23:56) został odwołany. Komunikację zastępczą stanowi pociąg 93150 rel. Modlin (00:28) – Warszawa Centralna (01:02)

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa – Działdowo zostały zakończone. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

 

Status: 

Zakończone