Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa - Kutno, stacja Błonie.

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa - Kutno, stacja Błonie. Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji, kursować inną trasą niż przewidziana w rozkładzie jazdy. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Godz. 07:40

Na odcinku Warszawa Wschodnia - Kutno - Warszawa Wschodnia wprowadzono wzajemne honorowanie biletów Kolei Mazowieckich – KM w pociągach PKP IC. Honorowanie biletów obowiązuje do odwołania.

Wprowadzono honorowane biletów Kolei Mazowieckich – KM w autobusie nr 713 na całej trasie.

Wprowadzono honorowane biletów Kolei Mazowieckich – KM w autobusie nr 743 na całej trasie.

Godz. 08:00

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa – Kutno zakończone. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Godz. 0810

Wzajemne honorowanie biletów Kolei Mazowieckich – KM w pociągach PKP IC obowiązuje do godz. 12:00.

Honorowanie biletów Kolei Mazowieckich – KM w autobusach ZTM nr 713 i nr 743 obowiązuje do godz. 09:00.

 

Status: 

Zakończone