Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa - Łuków

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa - Łuków ( odcinek Dziewule - Łuków). Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji.Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

 

Aktualizacja godz. 10:50

Na odcinku Siedlce - Łuków - Siedlce wprowadzono wzajemne honorowanie biletów Kolei Mazowieckich – KM w pociągach Polregio oraz biletów Spółki Polregio w pociągach Kolei Mazowieckich - KM. Honorowanie biletów obowiązuje od godz. 10:45 do 14:30.

 

Aktualizacja godz. 11:50

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa - Łuków (odcinek Dziewule - Łuków) zostały zakończone. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

 

 

Status: 

Zakończone