Utrudnienia na linii Warszawa - Skierniewice

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa - Skierniewice (na odcinku Pruszków - Grodzsik Mazowiecki). Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

 

========================== Aktualizacja  godz. 11:05 ==========================

W związku z usterką infrastruktury w dniu dzisiejszym pociąg:

  • KM nr 19318/9 rel. Warszawa Wschodnia (10:56) - Warszawa Zachodnia (11:12) - Grodzisk Mazowiecki (11:33) zostaje odwołany na odcinku Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki. Podróżni zastępczo mogą skorzystać z pociągu KM nr 19968/9 rel. Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia (11:27) - Grodzisk Mazowiecki (11:58) - Skierniewice.
  • KM nr 91316/7 rel. Grodzisk Mazowiecki (12:17) - Warszawa Wschodnia (12:54) zostaje odwołany w całej relacji. Podróżni zastępczo mogą skorzystać z pociągu KM nr 91972/3 rel. Skierniewice - Grodzisk Mazowiecki (12:54) - Warszawa Wschodnia (13:29).

 

========================== Aktualizacja godz. 15:20 ==========================

Pociąg 98320/1 rel. Otwock (15:33) – Grodzisk Mazowiecki (16:46) jest odwołany na odcinku Warszawa Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki. Pociąg zastępczy: 19376/7 rel. Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia (16:30) – Grodzisk Mazowiecki (16:53) – Żyrardów

Pociąg 98832/3 rel. Grodzisk Mazowiecki (17:20) – Mińsk Mazowiecki (18:44) jest odwołany na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Zachodnia. Pociąg zastępczy: 91984/5 rel. Skierniewice – Grodzisk Mazowiecki (17:29) – Warszawa Zachodnia (18:05) – Warszawa Wschodnia

Pociąg 19334/5 rel. Warszawa Wschodnia (16:26) – Grodzisk Mazowiecki (17:04) jest odwołany na odcinku Warszawa Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki. Pociąg zastępczy: 98950/1 rel. Warszawa Falenica – Warszawa Zachodnia (16:41) – Grodzisk Mazowiecki (17:23) – Skierniewice

Pociąg 98518/9 rel. Grodzisk Mazowiecki (18:33) – Otwock (19:51) jest odwołany na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Zachodnia. Pociąg zastępczy: 91986/7 rel. Skierniewice – Grodzisk Mazowiecki (18:53) – Warszawa Zachodnia (19:13) – Warszawa Wschodnia

=======================AKtualizacja godz. 15:55 ============================

Na odcinku Warszawa Wschodnia - Zyrardow - Warszawa Wschodnia (dwukierunkowo) wprowadzono honorowanie biletow Kolei Mazowieckich w pociagach spolki PKP IC (pociagi TLK i IC).  Honorowanie NIE dotyczy pociagow EIC (express intercity) oraz EIP (express intercity premium). Honorowanie obowiazuje do odwolania.

 

=======================AKtualizacja godz. 16:45 ============================

Pociąg 19378/9 rel. Warszawa Wschodnia (17:10) - Żyrardów (18:05) jest odwołany w całej relacji. Pociąg zastępczy: 19984/5 rel. Warszawa Wschodnia (17:22) – Żyrardów (18:17) – Skierniewice

Pociąg 91380/1 rel. Żyrardów (19:01) – Warszawa Wschodnia (20:05) jest odwołany w całej relacji. Pociąg zastępczy: 91988/9 rel. Skierniewice – Żyrardów (19:36) – Warszawa Wschodnia (20:24)

 

=======================AKtualizacja godz. 18:40 ============================

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa - Skierniewice (na odcinku Pruszków - Grodzsik Mazowiecki) zostały zakończone. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Honorowanie biletów Kolei Mazowieckich w pociagach spolki PKP IC (pociagi TLK i IC) Na odcinku Warszawa Wschodnia - Zyrardow - Warszawa Wschodnia (dwukierunkowo) obowiązuje do godz. 23:59.

 

Status: 

Zakończone