Utrudnienia w ruchu pociągów na Warszawskim Węźle Kolejowym

Utrudnienia w ruchu pociągów na Warszawskim Węźle Kolejowym kierunek zachodni . Niektóre pociągi mogą być odwołane, skrócone lub opóźnione.  Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Aktualizacjsa godz. 09:10

W związku z utrudnieniami w ruchu pociągów na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia, wprowadzono tymczasową organizację ruchu pociągów według następujących zasad:

Pociągi KM na kierunku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia kursują linią średnicową podmiejską przez Warszawę Stadion, Warszawę Powiśle, Warszawę Śródmieście, Warszawę Ochotę torem lewym (patrząc w kierunku jazdy).
Pociągi KM na kierunku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia kursują przez linią średnicową dalekobieżną, przez Warszawę Centralną (z pominięciem Przystanków: Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle, Warszawa Stadion).
Obowiązuje honorowanie biletów KM w pociągach PKP IC na całej sieci kursowania pociągów KM oraz w pojazdach ZTM Warszawa, w 1 i 2 strefie .Honorowanie obowiązuje do godziny.15:00

Aktualizacja godzina 10:16

Utrudnienia w ruchu pociągów na Warszawskim Węźle Kolejowym zostały zakończone. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Status: 

Zakończone