2015-06-09 00:44
W związku z utrudnieniami w ruchu pociągów i opóźnieniami wywołanymi trudnymi warunkami zimowymi od godz. 7:00 w dniu 23.01.2013 wprowadzone zostało tymczasowe, nadzwyczajne honorowanie ważnych biletów KM i SKM Warszawa wg. następujących zasad: 1) bilety "Kolei Mazowieckich - KM" honorowane będą w...
2015-06-09 00:44
Z powodu awarii odwołany został pociąg nr 9342 rel. Grodzisk Mazowiecki (7:19) - Warszawa Wschodnia (8:05).
2015-06-09 00:44
Z powodu awarii taboru odwołane zostały następujące pociągi: 1) nr 489 rel. Warszawa (17:30) - Błonie (18:11). Podróżni mogą skorzystać zastępczo z poc. nr 90422 rel. Warszawa Rembertów - Warszawa Wschodnia (18:00) - Błonie (18:42) - Łowicz. 2) nr 9484 rel. Błonie (18:22) - Warszawa Wschodnia (19...
2015-06-09 00:44
Z powodu awarii rozjazdów na stacji Warszawa Zachodnia nastąpiła przerwa w ruchu pociągów torami dalekobieżnymi i podmiejskimi na kierunku Warszawa wschodnia - Warszawa Zachodnia. Awaria wywołana jest zaśnieżeniem - na miejscu pracują ekipy PKP Polskich linii Kolejowych. W związku z awarią od godz...
2015-06-09 00:44
Na odcinku Skierniewice - Żyrardów pociąg Przewozów Regionalnych nr 33051 rel. Warszawa - Łódź potrącił człowieka ze skutkiem śmiertelnym. Jeden tor został wyłączony z ruchu - pociągi będą kursować torem sąsiednim, dwukierunkowo, ze zmniejszoną prędkością. Wypadek spowoduje opóźnienia pociągów na...
2015-06-09 00:44
Na stacji Warszawa Aleje Jerozolimskie nastąpiła awaria rozjazdów i ograniczenie w ruchu pociągów na linii Warszawa - Radom. W celu pełnego przywrócenia ruchu konieczne jest prowizoryczne zabezpieczenie rozjazdów przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Awaria spowoduje opóźnienia pociągów na linii...
2015-06-09 00:44
Z powodu awarii odwołany został pociąg nr 9232 rel. Skierniewice (15:56) - Warszawa wschodnia (17:24). Podróżni mogą skorzystać zastępczo z pociągu PKP Intercity nr 91506 rel. Łódź - Warszawa Wschodnia (na odcinku Skierniewice - Żyrardów zatrzymuje się na każdej stacji i przystanku oraz...
2015-06-09 00:44
Z powodu awarii taboru odwołany został pociąg nr 9226 rel. Grodzisk Mazowiecki (17:54) - Warszawa Wschodnia (18:39). Podróżni mogą skorzystać zastępczo z pociągu nr 9362 rel. Grodzisk Mazowiecki (18:04) - Warszawa Wschodnia (18:50).
2015-06-09 00:44
Na przystanku Warszawa Śródmieście nastąpiła awaria pociągu nr 50240 rel. Otwock (13:43) - Grodzisk Mazowiecki (14:53). Pociąg został odwołany na odcinku Warszawa Śródmieście - Grodzisk Mazowiecki. Podróżni mogą skorzystać zastępczo z pociągu nr 354/5 rel. Warszawa Wschodnia (14:56) - Grodzisk...
2015-06-09 00:44
Z powodu awarii taboru odwołany został pociąg nr 9556 rel. Pilawa (9:17) – Warszawa Zachodnia (10:47). Podróżni mogą skorzystać zastępczo z pociągu nr 2132 rel. Dęblin (9:24) – Pilawa (10:17) – Warszawa Zachodnia (11:51).

Strony