Uturdnienia na linii Warszawa - Skarżysko Kamienna

Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa - Skarżysko-Kamienna (p.o. Czachówek Górny). Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Aktualizacja godz. 09:45

„Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa - Skarżysko-Kamienna (p.o. Czachówek Górny) zakończone. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

Status: 

Zakończone