W nagrodę za wiedzę o Funduszach Europejskich

We wrześniu na profilu Kolei Mazowieckich na Facebooku można było śledzić informacje o projektach zrealizowanych przez KM z wykorzystaniem Funduszy Europejskich. Właśnie rozstrzygnięto konkurs wiedzy o inwestycjach taborowych przewoźnika. Nagrodzeni zostali ci, którzy o kolejowych projektach wiedzą najwięcej.

Koleje Mazowieckie jako beneficjent środków unijnych przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji promocyjnej Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE), organizowanej w połowie września przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W ramach działań promocyjnych spółka zorganizowała wycieczki do Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów, gdzie można było oglądać zakupiony oraz zmodernizowany przy wsparciu unijnych środków tabor KM. I to właśnie inwestycji taborowych dotyczyły pytania zadawane w towarzyszącym działaniom promocyjnym konkursie.

Przypomnijmy, że przewoźnik dla realizacji zakupu oraz modernizacji taboru korzystał ze wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, 2014-2020 (RPO WM) oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, 2014-2020 (POIiS).

Wśród nagrodzonych znaleźli się:

  • I miejsce – Bartosz Zych – nagroda to voucher na bilet kwartalny na wskazaną trasę;
  • II miejsce – Wiktoria Nowocień - nagroda to voucher na bilet miesięczny na wskazaną trasę;
  • III miejsce – Paweł Wroński – nagroda to voucher na indywidualną, godzinną jazdę symulatorem jazdy pociągiem pod nadzorem instruktora na Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów;
  • IV miejsce – Tomasz Olszewski – nagroda to voucher na zwiedzanie Myjni na Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru w Tłuszczu wraz z osobą towarzyszącą.

Nagrody wręczył Cezary Lewandowski, członek zarządu, dyrektor finansowy Kolei Mazowieckich.

- Cieszę się, że temat środków europejskich spotkał się z tak dużym zainteresowaniem. Udział w akcji promującej Fundusze Europejskie był doskonałą okazją do tego, by pokazać, jaką zmianę przeszła kolej na Mazowszu dzięki unijnemu wsparciu. Gratuluję nagrodzonym, którzy wykazali się imponującą wiedzą na temat naszych projektów taborowych, których realizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie efektywne wykorzystanie środków europejskich – powiedział prezes Lewandowski.  

 

 

Kontakt dla mediów:

Donata Nowakowska, Rzecznik prasowy „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.

e-mail: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl, tel. 22 47 37 551, www.mazowieckie.com.pl

 

Kategoria: