Warszawa Wschodnia – Płock/Gostynin – oferta specjalna

Warszawa Wschodnia – Płock/Gostynin – oferta specjalna

Dla pasażerów podróżujących pociągami uruchamianymi przez KM w bezpośrednich relacjach (przez Kutno):
1) Warszawa – Płock, Płock – Warszawa;
2) Warszawa – Gostynin, Gostynin – Warszawa
oferujemy atrakcyjny cennik biletów jednorazowych i okresowych miesięcznych imiennych wg cen relacyjnych.

Uwaga!

Bilety wystawione w ramach oferty specjalnej Warszawa Wschodnia – Płock/Gostynin nie są ważne w innych pociągach KM kursujących tą samą trasą, których relacje są krótsze niż Warszawa Wschodnia – Płock. W pozostałych pociągach (np. relacji Warszawa Wschodnia – Łowicz Główny lub Kutno – Sierpc przez Płock) Podróżni zobowiązani są posiadać bilety wystawione zgodnie ze stosownymi zapisami Taryfy Przewozowej „Kolei Mazowieckich – KM” (TP-KM).

Informacje dodatkowe

Oferta jest skierowana do osób nabywających bilety:
1) jednorazowe wg:
    a) taryfy normalnej,
    b) ulg ustawowych: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% lub 100%;

2) odcinkowe miesięczne imienne wg:
    a) taryfy normalnej,
    b) ulg ustawowych: 33%, 37%, 49%, 51%, 93%;

Przejazd pociągiem innego przewoźnika z biletem wydanym wg ceny relacyjnej nie jest dozwolony;

W relacjach od i do stacji pośrednich pociągów stosuje się opłaty za rzeczywistą odległość przejazdu, które podane są w Załączniku do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich - KM” (TP-KM).

Bilety jednorazowe wg oferty specjalnej są dostępne w sprzedaży w kasach biletowych, biletomatach, przez telefon komórkowy, przez internet, a także w pociągach. Bilety odcinkowe miesięczne imienne można nabyć w kasach biletowych, biletomatach i przez internet.

Warunki oferty § 51 Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich – KM” (TP-KM)
Tabele opłat za bilety jednorazowe i miesięczne wg oferty specjalnej Warszawa Wschodnia - Płock obowiązujące od 1 lipca 2022 r.

 

 

Kategoria: