Święto Kolejarza 2014

Obchody święta rozpoczęły się mszą świętą, którą odprawił ksiądz Ryszard Marciniak, Krajowy Animator Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich, w kościele pw. św. Wacława. Z kościoła kolejarze udali się do Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego CS Szkolenie i Doradztwo w Warszawie, by tam kontynuować uroczystość.

Poczet sztandarowy KM

Wśród gości, którzy obecni byli na Święcie Kolejarza, znaleźli się m.in. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego, Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego, Marek Miesztalski, skarbnik województwa mazowieckiego, Waldemar Kuliński, przewodniczący rady nadzorczej Kolei Mazowieckich, Magdalena Flis-Lichota, dyrektor Kancelarii Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Przemysław Hofman, przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Barbara Wróblewska, reprezentująca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz pozostali przedstawiciele związków zawodowych, a także spółek kolejowych, firm z branży kolejowej i pracownicy Kolei Mazowieckich.

Jako pierwszy głos zabrał Artur Radwan, prezes zarządu Kolei Mazowieckich, który przywitał zgromadzonych gości oraz podsumował działalność spółki przez ostatnich 10 lat.

Zwykle Święto Kolejarza jest okazją do podsumowania mijającego roku. Tym razem jednak warto pokusić się o krótkie podsumowanie ostatnich 10 lat. W ciągu tej dekady Koleje Mazowieckie uruchomiły ponad 2,5 miliona pociągów i wykonały pracę eksploatacyjną wynoszącą ponad 145 mln pckm. Przez ten czas prawie pół miliarda (dokładnie 490 mln) podróżnych skorzystało z naszych usług. Już dane za pierwsze półrocze tego roku pozwalają na optymizm związany z wynikami przewozowymi na koniec 2014 roku.

Chciałbym, aby dzisiejszemu świętu towarzyszyła myśl o tym, że praca na kolei to misja, a ludzie, którzy ją wypełniają, zasługują na wielki szacunek. Życzę Państwu wszystkiego, co najlepsze, aby poczucie przynależności do wielkiej kolejowej rodziny dawało Państwu satysfakcję i motywację do dalszej pracy.

List ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza odczytała Maria Wróblewska.

Święto Kolejarza jest piękną, sięgającą XIX wieku tradycją, ale również dniem szczególnym dla wszystkich Kolejarzy i Pracowników Kolei. W tym wyjątkowym dniu kieruję słowa uznania za codzienną, sumienną pracę i profesjonalizm, które przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku polskich kolei.

Słowa podziękowania do kolejarzy wystosował także marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. List w jego list imieniu odczytał wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Dzisiejsze Święto Kolejarza to doskonała okazja, aby przypomnieć chlubne dzieje polskiego kolejnictwa oraz ogromne zasługi i dokonania Państwa środowiska dla rozwoju naszego kraju i dla społeczeństwa. W tym wyjątkowym dniu pragnę Państwu bardzo podziękować za podejmowanie skutecznych starań mających na celu podwyższanie standardów usług kolejowych. Gratuluję dotychczasowych osiągnięć i ciągłego, prężnego rozwoju spółki Koleje Mazowieckie. Życzę dalszej owocnej pracy oraz satysfakcji z codziennych działań.

Za 10 lat funkcjonowania dziękował także Waldemar Kuliński, przewodniczący rady nadzorczej KM. Podkreślił, że tegoroczne Święto Kolejarza jest szczególne ze względu na obchodzone właśnie teraz 10-lecie funkcjonowania pierwszej w Polsce samorządowej spółki kolejowej.

To święto obchodzone w 10. roku funkcjonowania spółki ma szczególny wymiar. Za chwilę kolejne ważne dla spółki wydarzenia: podpisanie umowy na nowy tabor, rozstrzygnięcie decyzji odnośnie bazy naprawczej. Spółka nie może być znana jedynie z najnowocześniejszego taboru, ale musi być znana z najnowocześniejszych metod zarządzania. Dziękuję za wielką pracę partnerom społecznym i zarządowi za przygotowanie zakładowego układu zbiorowego pracy. Mam nadzieję, że rok 2015 powitamy tym układem i będzie to wymiar nowoczesności w tej spółce. Pracownikom, moim Przyjaciołom z KM życzę wszystkiego najlepszego. Pamiętajmy o tych, którzy dziś nie mogą świętować, bo wykonują swoją pracę.

OdznaczeniaDyplomy Marszałka

Po wystąpieniach gości nastąpiła część poświęcona wręczeniu kolejowych odznaczeń: Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej, Zasłużony dla Kolejnictwa, Dyplomów Uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego, Zasłużony dla Kolei Mazowieckich. Oficjalną część uroczystości zamknęło wręczenie statuetek w konkursie Kryształowe KaMusie. Nagrody zostały wręczone w 11 kategoriach: Menedżer Roku, Kierownik Roku, Przyjazny Podróżnemu, Najlepszy Kierownik Pociągu, Maszynista Roku, Pracownik Zespołów Technicznych Roku, Pracownik Usług Utrzymania Roku, Pracownik Administracyjny Roku, Lider Technologii Roku, Złota Rączka Roku, Serce Kolei Mazowieckich.

Kategoria: