Wprowadzono honorowanie biletów KM w środkach komunikacji ZTM

Wprowadzono honorowanie biletów KM w środkach komunikacji ZTM (autobusy, tramwaje ,metro, SKM) w 1 i 2 strefie. Honorowanie obowiązuje do odwołania. Honorowanie obowiązuje do godziny.15:00

Status: 

Zakończone