Wsparcie techniczne w utrzymaniu 22 wagonów piętrowych i 2 lokomotyw II, znak: MWZ4.27.3.2021