Wsparcie techniczne w utrzymaniu 22 wagonów piętrowych i 2 lokomotyw, znak: MWZ4-26-101-2020