Wybór partnera prywatnego

Materiał archiwalny

Zaprojektowanie i wybudowanie oraz eksploatacja hali utrzymaniowo-naprawczej pojazdów kolejowych w Sochaczewie.

Ogłoszenie o koncesji

Opis postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Załączniki nr 1 - 8 do Opisu postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Opis koncepcji funkcjonalno-użytkowej

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo.
Ściągnij plik aby obejrzeć: video/mp4

Dokumenty w wersji edytowalnej

Informacja w sprawie umożliwienia Wykonawcom wizyty na miejscu planowanej inwestycji

Informacja w sprawie umożliwienia Wykonawcom wizyt na miejscu planowanej inwestycji w innych terminach (03-07-2017 r.)

I Odpowiedzi na zapytania (05-07-2017 r.)

Informacja dot. umożliwienia kolejnej wizyty w Sochaczewie (07-07-2017 r.)

II Odpowiedzi na zapytania (14-07-2017 r.)

Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do Opisu - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (14-07-2017 r.)

Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do Opisu - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (14-07-2017 r. wersja edytowalna)

III Odpowiedzi na zapytania (18-07-2017 r.)

IV Odpowiedzi na pytania

V Odpowiedzi na pytania (28-07-2017 r.)

VI Odpowiedzi na pytania (04-08-2017 r.)

Zmodyfikowany Opis postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (04-08-2017 r.)

Zmodyfikowany Opis postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (04-08-2017 r. wersja edytowalna)

VII Odpowiedzi na pytania (11-08-2017 r.)

Zmodyfikowany Opis postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (11-08-2017 r.)

Zmodyfikowany Opis postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (11-08-2017 r. wersja edytowalna)

Zmodyfikowany Załącznik nr 7 do Opisu postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (11-08-2017 r.)

Zmodyfikowany Załącznik nr 7 do Opisu postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (11-08-2017 r. wersja edytowalna)

Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (11-08-2017 r.)

VIII Odpowiedzi na pytania (23-08-2017 r.)

Zmodyfikowany (III) Opis postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (23-08-2017 r.)

Zmodyfikowany (III) Opis postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (23-08-2017 r. wersja edytowalna)

IX Odpowiedzi na pytania (18-09-2017 r.)

Harmonogram negocjacji (12-10-2017 r.)

Zmieniony Harmonogram negocjacji (18-10-2017 r.)

Zmieniony II Harmonogram negocjacji (09-11-2017 r.)

Zmieniony III Harmonogram negocjacji (10-11-2017 r.)

Aneks nr 5 do Umowy ramowej pomiędzy WM a KM

Zmieniony IV Harmonogram negocjacji (29-11-2017 r.)

Zmieniony V Harmonogram negocjacji (11-12-2017 r.)

Zmieniony VI Harmonogram negocjacji (13-12-2017 r.)

Zmieniony VII Harmonogram negocjacji (21-12-2017 r. )

Informacja nt. umożliwienia kolejnej wizyty w Sochaczewie (09-01-2018 r.)

Kolejna wizyta w Sochaczewie (23-01-2018 r.)

Doprecyzowany Załącznik nr 6 - Załącznik Nr II.2.4 do Opisu postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Zmodyfikowany (IV) Opis postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (22-03-2018 r. )

III TURA - Harmonogram negocjacji postanowień umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (23-03-2018 r.)

IV Tura III Etapu - Harmonogram negocjacji postanowień umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym - Runda dodatkowa (05-06-2018 r.)

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo.
Ściągnij plik aby obejrzeć: video/mp4