Wykonanie modyfikacji systemów radiołączności pociągowej w lokomotywach EU47, znak: MWZ3.27.73.2021