Wykonanie, wdrożenie, przeniesienie praw autorskich, utrzymanie i obsługa Oficjalnego Serwisu Internetowego, znak: MWZ7.27.102.2021