Wykreślanie danych na zwracanym bilecie imiennym

Informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119 s.1) Podróżny dokonujący zwrotu biletu imiennego KM całkowicie lub częściowo niewykorzystanego przed przekazaniem go kasjerowi zobowiązany jest do trwałego (skutecznego, w sposób uniemożliwiający odczytanie) wykreślenia numeru dokumentu ze zdjęciem wpisanego na bilecie.

Kategoria: