Wzajemne honorowanie biletów

Od godz. 6:30 wprowadzone zostaje wspólne honorowanie biletów KM - SKM na obszarze I i II strefy biletowej. W pociągach SKM Warszawa honorowane są wszystkie ważne bilety Kolei Mazowieckich - KM, w pociągach Kolei Mazowieckich - KM honorowane są wszystkie ważne bilety ZTM Warszawa.

Honorowane obowiązuje do odwołania.

Ponadto do odwołania wprowadzone zostaje wspólne honorowanie biletów KM i IC wg następujących zasad:

1) bilety KM honorowane są we wszystkich pociągach PKP Intercity na odcinkach Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia i Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia.

2) Bilety PKP Intercity honorowane są we wszystkich pociągach KM na odcinkach Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia i Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia.

Honorowane dotyczy biletów ważnych na odcinkach Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia i Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia.

Dodatkowych informacji udziela:

Jolanta Maliszewska – specjalistka w Biurze Rzecznika Prasowego „Kolei Mazowieckich – KM”
sp. z o.o.

e-mail: j.maliszewska@mazowieckie.com.pl

tel. 22 473 75 51; 603 609 857

 

Kategoria: