Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM na linii Nr 1 od 14 grudnia 2014 r.

 

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” uprzejmie informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury Polskie Linie Kolejowe S.A. na linii Nr 1 Warszawa - Skierniewice oraz zmianą rozkładu jazdy pociągów, od 14 grudnia 2014 r. zostanie zmieniony rozkład jazdy pociągów SKM i KM na odcinku Warszawa – Pruszków, jak również zostaną zmienione zasady honorowania biletów i rozkład jazdy autobusów komunikacji uzupełniającej – linii ZS1.

Liczba pociągów SKM i KM będzie zwiększona – w godzinach szczytu do łącznie pięciu w godzinie, w każdym kierunku.

Zmiany będą wprowadzane w dwóch etapach:

I etap: 14 grudnia 2014 r. – 17 stycznia 2015 r.

II etap: od 18 stycznia 2015 r.

 

Na odcinku Pruszków – Dw. Zachodni w dni powszednie (poza okresem okołoświątecznym, tj. 22 grudnia – 6 stycznia), w godzinach szczytu będzie kursowała uzupełniająca linia autobusowa ZS1.

Od 14 grudnia 2014 r.:

 

1) bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) będą honorowane w pociągach KM na odcinku Warszawa Wschodnia - Pruszków i Warszawa Wschodnia – Warszawa Al. Jerozolimskie;

2) bilety KM ważne na linii nr 1 (wszystkich rodzajów do odpowiednich stacji) będą honorowane:

a) w pociągach SKM na odcinku Warszawa Wschodnia – Pruszków i Warszawa Wschodnia – Warszawa Al. Jerozolimskie;

b) w uruchamianych przez ZTM liniach autobusowych:

ZS1 - na całej trasie Pruszków - Dw. Zachodni;

127 - PKP Włochy - PKP WKD Al. Jerozolimskie - Dw. Zachodni

158 - Malinowa (PKP Ursus) - PKP WKD Al. Jerozolimskie - Dw. Zachodni

178 - PKP Ursus - PKP Włochy - PKP WKD Al. Jerozolimskie - Rondo Zesłańców Syberyjskich

187 - Ursus Niedźwiadek - PKP Ursus - PKP WKD Al. Jerozolimskie - Dw. Zachodni

191 - PKP Włochy - PKP WKD Al. Jerozolimskie - Rondo Zesłańców Syberyjskich

194 - Ursus Niedźwiadek - PKP Ursus - PKP Włochy

517 - Ursus Niedźwiadek - Dw. Zachodni

716 - Traugutta - PKP Ursus - PKP Włochy

717 - Traugutta - PKP WKD Al. Jerozolimskie - Dw. Zachodni

Ponadto bilety KM od stacji poza odcinkiem Pruszków – Warszawa Zachodnia do stacji na odcinku Pruszków - Warszawa Zachodnia uprawniają do przejazdu do stacji Warszawa Zachodnia pociągami omijającymi stacje pośrednie i powrotu do stacji wskazanej na bilecie przy użyciu pociągów KM, SKM lub autobusów wymienionych powyżej, jak również do przejazdu w przeciwnym kierunku w analogiczny sposób. Dla przykładu: pasażer z biletem KM relacji Żyrardów – Piastów może dojechać pociągiem przyspieszonym do stacji Warszawa Zachodnia, po czym dojechać do Piastowa pociągiem SKM albo autobusami ZS1 lub 717.

Podróżni nieposiadający ważnego biletu na przejazd lub posiadający bilet nie zalegalizowany/nieaktywowany zobowiązani są wejść do pociągu KM pierwszymi drzwiami, licząc od czoła składu i zgłosić się do kierownika pociągu w celu nabycia, zalegalizowania lub aktywowania biletu ZTM.

Jednocześnie przypominamy, że na mocy porozumienia KM i WKD, w pociągach KM i WKD honorowane są wzajemnie bilety okresowe (wg taryfy normalnej i ulgowej) odcinkowe imienne i odcinkowe bezimienne w następujących relacjach:

 • Warszawa Śródm./Warszawa Śródm. WKD:
  • Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. WKD,
  • Milanówek/Milanówek Grudów,
  • Pruszków/Pruszków WKD;
 • Warszawa Ochota/Warszawa Ochota WKD:
  • Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. WKD,
  • Milanówek/Milanówek Grudów,
  • Pruszków/Pruszków WKD;
 • Warszawa Zach./Warszawa Zach. WKD:
  • Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. WKD,
  • Milanówek/Milanówek Grudów.
  • Pruszków/Pruszków WKD.

W celu uniknięcia dodatkowych niedogodności prosimy uprzejmie o zapoznanie się ze szczegółami rozkładu jazdy pociągów SKM i KM oraz komunikacji zastępczej, a także z zasadami wzajemnego honorowania biletów.

Kategoria: