Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM na linii Warszawa Wschodnia – Skierniewice w dniach 11 lipca - 31 sierpnia 2015 r.

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” uprzejmie informuje, że w związku z kolejnym etapem prac modernizacyjnych na linii nr 1 Warszawa Wschodnia - Skierniewice, na odcinku Warszawa Zachodnia – Pruszków oraz na stacji Pruszków prowadzone będą liczne prace torowe. Będą one skutkowały szeregiem zmian w organizacji ruchu pociągów SKM i KM oraz rozkładów jazdy autobusów komunikacji uzupełniającej – linii ZS1 i autobusów zastępczych KM.

Prace torowe prowadzone będą etapami:

I Faza – 11-20 lipca:

 • większość pociągów linii SKM S1 będzie kursowała tylko do/z Piastowa po torze nr 3 (zwykle używanym przez pociągi jadące z Warszawy w kierunku Pruszkowa),
 • pociągi SKM S1 do i z Pruszkowa oraz KM do i z Grodziska Maz., Żyrardowa i Skierniewic będą kursowały w obu kierunkach po torze nr 4 (zwykle używanym przez pociągi jadące w kierunku Warszawy),
 • część pociągów KM będzie kursowała z pominięciem stacji na odcinku Warszawa Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki.

II Faza – 21-23 lipca (do ok. godz. 21 w dniu 23 lipca):

 • pociągi SKM i KM w obu kierunkach będą kursowały po torze nr 3 (zwykle używanym przez pociągi jadące z Warszawy w kierunku Pruszkowa),
 • część pociągów KM będzie kursowała z pominięciem stacji na odcinku Warszawa Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki.

III Faza – 24-27 lipca:

Prace na odcinku Pruszków – Grodzisk Maz.: część pociągów KM będzie kursowała według zmienionego rozkładu jazdy.

IV Faza – 28-31 lipca:

W godz. 10–14:30 pociągi SKM i KM w obu kierunkach będą kursowały po torze nr 3 (zwykle używanym przez pociągi jadące z Warszawy w kierunku Pruszkowa).

Prosimy o zwrócenie uwagi na to, by oczekiwać na właściwym peronie na stacjach Warszawa Włochy, Warszawa Ursus i Piastów.

Na odcinku Pruszków – Dw. Zachodni będzie kursować uzupełniająca linia autobusowa ZS1, zatrzymująca się przy stacjach Pruszków, Piastów, Warszawa Ursus Niedźwiadek, Warszawa Ursus, Warszawa Al. Jerozolimskie i Warszawa Zachodnia.

Autobusy ZS1 kursują:

 • w dniach 11-23 lipca (fazy I i II): codziennie, co ok. 20 minut w porannym szczycie i co ok. 30–40 minut w innych godzinach i w dni świąteczne,
 • w dniach 24-31 lipca (fazy III–IV): w dni powszednie w godzinach szczytu.

W fazie I, przesiadka pomiędzy pociągami SKM kursującymi do i z Piastowa i autobusami z i do Pruszkowa może być zrealizowana na przystanku Warszawa Ursus Niedźwiadek.

Ze względu na warunki ruchu kolejowego i drogowego skomunikowania nie są gwarantowane.

W fazie I autobusy komunikacji zastępczej KM kursują na odcinku Piastów – Pruszków – Grodzisk Maz., a ostatni kurs wieczorny na odcinku: Grodzisk Maz. – Pruszków – Warszawa Zachodnia.

W okresie 11 lipca - 31 sierpnia 2015 r.:

 1. Bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) są honorowane w pociągach KM na odcinkach Warszawa Wschodnia – Pruszków i Warszawa Wschodnia – Warszawa Al. Jerozolimskie oraz w autobusach komunikacji zastępczej KM (odcinek Pruszków – Piastów – Warszawa Zachodnia);
 2. Bilety KM (wszystkich rodzajów, do odpowiednich stacji) są honorowane:
 • w pociągach SKM na odcinkach Warszawa Wschodnia – Pruszków i Warszawa Wschodnia – Warszawa Al. Jerozolimskie,
 • w uruchamianych przez ZTM liniach autobusowych na wskazanych odcinkach:

ZS1 Pruszków – Dw. Zachodni (cała trasa)

127 PKP Włochy – PKP WKD Al. Jerozolimskie – Dw. Zachodni

178 PKP Ursus – PKP Włochy – PKP WKD Al. Jerozolimskie – Rondo Zesłańców Syberyjskich

187 Ursus Niedźwiadek – PKP Ursus - PKP WKD Al. Jerozolimskie - Dw. Zachodni

191 PKP Włochy - PKP WKD Al. Jerozolimskie – Rondo Zesłańców Syberyjskich

194 Ursus Niedźwiadek – PKP Ursus – PKP Włochy

517 Ursus Niedźwiadek – Dw. Zachodni

716 Traugutta – PKP Ursus – PKP Włochy

717 Traugutta - PKP WKD Al. Jerozolimskie – Dw. Zachodni.

Ponadto w dniach 11-23 lipca 2015 r. bilety KM w relacjach do/z stacji położonych poza odcinkiem Grodzisk Maz. – Warszawa Zachodnia (np. ze Skierniewic czy Żyrardowa) uprawniają do przejazdu do stacji Warszawa Zachodnia pociągami omijającymi stacje pośrednie i powrotu do stacji wskazanej na bilecie przy użyciu pociągów KM, SKM lub autobusów wymienionych powyżej, jak również do przejazdu w przeciwnym kierunku w analogiczny sposób.

Dla przykładu: pasażer z biletem KM relacji Żyrardów – Piastów może dojechać pociągiem (omijającym stacje położone na odcinku Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki) z Żyrardowa do stacji Warszawa Zachodnia, po czym dojechać do Piastowa pociągiem SKM albo autobusami ZS1.

Pasażerowie z nieskasowanymi/nieaktywnymi biletami ZTM w celu skasowania lub aktywowania biletów w pociągach KM powinni udać się do kierownika pociągu – wsiadając pierwszymi drzwiami, licząc od czoła składu (zgodnie z zasadami obowiązującymi w KM).

Kategoria: