Wzajemne Honorowanie biletów KM i ZTM na linii Warszawa Wschodnia – Skierniewice w dniach 26 kwietnia - 31 sierpnia 2015 r.

 

Spółka „Koleje Mazowieckie-KM” uprzejmie informuje, że w związku z kolejnym etapem prac modernizacyjnych prowadzonych przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na linii nr 1 Warszawa Wschodnia - Skierniewice, od dnia 26 kwietnia 2015 r. został zmieniony rozkład jazdy pociągów SKM i KM na odcinku Warszawa - Pruszków - Grodzisk Mazowiecki, jak również zostanie zmieniony rozkład jazdy autobusów komunikacji uzupełniającej - linii ZS1.

Na odcinku Pruszków - Dworzec Zachodni w dni powszednie, w godzinach szczytu będzie kursowała uzupełniająca linia autobusowa ZS1, zatrzymująca się przy stacjach: Pruszków, Piastów, Warszawa Ursus Niedźwiadek, Warszawa Ursus, Warszawa Al. Jerozolimskie i Warszawa Zachodnia.

W związku z powyższym, w dniach 26 kwietnia - 31 sierpnia 2015 r.:

 

1. bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) są honorowane w pociągach KM na odcinkach Warszawa Wschodnia - Pruszków i Warszawa Wschodnia - Warszawa Al. Jerozolimskie;

2. Bilety KM (wszystkich rodzajów) są honorowane:

a) w pociągach SKM na odcinkach Warszawa Wschodnia - Pruszków i Warszawa Wschodnia - Warszawa Al. Jerozolimskie;

b) w uruchamianych przez ZTM liniach autobusowych na wskazanych odcinkach:

ZS1 na całej trasie Pruszków - Dw. Zachodni

127 PKP Włochy - PKP WKD Al. Jerozolimskie - Dw. Zachodni

178 PKP Ursus - PKP Włochy - PKP WKD Al. Jerozolimskie - Rondo Zesłańców Syberyjskich

187 Ursus Niedźwiadek - PKP Ursus - PKP WKD Al. Jerozolimskie - Dw. Zachodni

191 PKP Włochy - PKP WKD Al. Jerozolimskie - Rondo Zesłańców Syberyjskich

194 Ursus Niedźwiadek - PKP Ursus - PKP Włochy

517 Ursus Niedźwiadek - Dw. Zachodni

716 Traugutta - PKP Ursus - PKP Włochy

717 Traugutta - PKP WKD Al. Jerozolimskie - Dw. Zachodni

Bilety KM w relacjach do/z stacji położonych poza odcinkiem Pruszków – Warszawa Zachodnia (np. ze Skierniewic czy Żyrardowa) uprawniają do przejazdu do stacji Warszawa Zachodnia pociągami omijającymi stacje pośrednie i powrotu do stacji wskazanej na bilecie przy użyciu pociągów KM, SKM lub autobusów wymienionych powyżej, jak również do przejazdu w przeciwnym kierunku w analogiczny sposób.

 

Dla przykładu: pasażer z biletem KM relacji Żyrardów – Piastów może dojechać pociągiem przyspieszonym z Żyrardowa do stacji Warszawa Zachodnia, po czym dojechać do Piastowa pociągiem SKM albo autobusami ZS1 lub 717.

Pasażerowie z nieskasowanymi/nieaktywnymi biletami ZTM w pociągach KM, niewyposażonych w kasowniki, w celu skasowania lub aktywowania biletów powinni udać się do kierownika pociągu – wsiadając pierwszymi drzwiami, licząc od czoła składu (zgodnie z zasadami obowiązującymi w KM).

Jednocześnie przypominamy, że na mocy porozumienia KM i WKD, w pociągach KM i WKD honorowane są wzajemnie bilety okresowe (wg taryfy normalnej i ulgowej) odcinkowe imienne i odcinkowe bezimienne wydane na przejazdy w następujących relacjach:

 • Warszawa Śródm./Warszawa Śródm. WKD:
  • Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. WKD,
  • Milanówek/Milanówek Grudów,
  • Pruszków/Pruszków WKD;
 • Warszawa Ochota/Warszawa Ochota WKD:
  • Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. WKD,
  • Milanówek/Milanówek Grudów,
  • Pruszków/Pruszków WKD;
 • Warszawa Zach./Warszawa Zach. WKD:
  • Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. WKD,
  • Milanówek/Milanówek Grudów,
  • Pruszków/Pruszków WKD.

Ww. porozumienie nie obejmuje biletów jednorazowych KM i WKD oraz biletów wydanych na przejazdy w relacjach innych niż wyżej wymienione.

Kategoria: